Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Obrazek


S Mikulovem je spjata celá řada význačných židovských osobností,
především moravských zemských rabínů.

 

Legendami opředený rabbi Lów-Jehuda Lów ben Becalel-zde působil v letech 1553-1573. Náležel ke zcela výjimečným osobnostem nejen své doby, byl autorem řady nábožensko-filozofických spisů. Jeho pedagogické teorie vykazují pozoruhodně společné rysy s dílem J. A. Komenského. V Mikulově založil vyšší náboženské učiliště, zvané ješíva, které v průběhu let nabylo evropského věhlasu.

 

Z dalších rabínů působících v Mikulově vynikli Menachem Mendl Krochmal (1648-1661), autor židovského samosprávného zákoníku, schváleného v roce 1652 na zemské synodě v Mikulově.

 

David Oppenheimer (1689-1708), zakladatel nadace pro vzdělání chudých dětí.

 

Mystik a kabalista Šemuel Šmeike Hořovic (1774-1778), jediný významný chasid na rabínském postu v českých zemích.

 

Mordechaj Benet (1789-1829), zvaný zázračný rabín.

 

 

 

 


Z mikulovského ghetta pochází také mnoho významných světských osobností.

 

Narodil se zde profesor vídeňské univerzity a císařský poradce Josef von Sonnenfels (1733-1817) i jeho bratr, dvorní rada František von Sonnenfels (1735-1806).

 

S Mikulovem je spojeno i jméno hluchoněmého a nevidomého básníka

Hieronyma Lorma (1821-1902), autora dotykové abecedy.

Obrazek