Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                               

                                                 Židovská moudra

 

 

Obrazek

 

 

Pokud člověk neroste, pak se scvrkává. rabín Gillel starší

Ženy lžou i když mlčí. přísloví

Vědomosti, za které se platí, se zapamatují na delší dobu. rabín Nahmán

Z vašich názorů o jiných se dozvíme i názor jiných o vás. Ibn Ezra

Ze dvou protivníků má pravdu ten, který zmlkne první. Talmud

Z lásky se toho dělá velmi málo. Více z nenávisti. Ale nejvíc se toho dělá z lhostejnosti. Brod

Pravda může chodit i nahá. Jen lež potřebuje oděv. přísloví

Pravda září, ale hřejí spíš peníze. přísloví

Pravdy a děvčata jsou dobrá do té doby, než si uvědomí, že jsou dobrá. Berne

Každý člověk je jak písmenko v abecedě: aby vzniklo slovo, musí se spojit s ostatními. Mandelštam

Chce-li bůh člověku ranit srdce, daruje mu víc rozumu. přísloví

Když mě žádají o definici rozumu, odpovídám: "Máte-li ho, pak víte, co to je. Nemáte-li ho, žádná vysvětlení nepomohou." Newmark

Pere-li se mlynář s kominíkem, mlynář se zašpiní od sazí a kominík vypadá čistější. přísloví

Obracíš-li se k bohu, buď stručný. Talmud

Je útěchou, postihne-li neštěstí mnohé. Gentili

Kdo nedělá víc, než je povinen, nedělá ani to, co je povinen. Bochja

Chytrý je ten, kdo se učí od každého. Ben Zoma

Lépe je hovořit se ženou a myslet na boha, než naopak. přísloví

Lepší je Žid bez brady než brada bez Žida. přísloví

Miluj mě méně, ale déle. přísloví

Jakýkoliv překlad je pouhý komentář. L. Beck

Obezřetní lidé si nikdy nepřejí pro sebe něco, co by nedopřáli celému lidstvu. Spinoza

Lidé dělají chyby ne proto, že by nevěděli, ale proto, že si myslí, že ostatní nevědí. Šolom Alejchem

Psaní pamětí je snadné jen tehdy, vynechává-li paměť. Schnitzler

Mnohé jsem se naučil od svých učitelů, více ze svých knih, nejvíce ze svého neštěstí. Kaminer

Moudrý hovoří o tom, co viděl. Hlupák o tom, co slyšel. Chasdaj

Moudří jsou důležitější než králové. Zemře-li moudrý, je obtížné ho nahradit. Zemře-li král, kdekterý Žid by se posadil na jeho trůn. přísloví

Více se zaměstnáváme tím, abychom skryli svou lásku, než tím, abychom skryli svou nenávist. Heine

Nechápeme ruiny, dokud se jimi sami nestaneme. Heine

Na vlastní svatbu nespěchej. Na rozvod utíkej. přísloví

Národ je vždy směšnější než jediný člověk. Parker

Národ - to je společenství lidí, kteří prostřednictvím společného osudu nabývají společný charakter. O. Bauer

Naše bída je v tom, že cizí nedostatky považujeme za své přednosti. Svetlov

Peklo není tak strašné jako cesta k němu. přísloví

Nestarej se, co bude zítra. Raději naprav, co bylo včera. přísloví

Není známo, za co přesně by se mělo děkovat bohu. přísloví

Nenávist spojuje pevněji než láska. Člověk, kterého nenávidím, zaměstnává naši mysl déle než ten, kterého milujeme. Klatzkin

Nic neočistí duši lépe, než zdržíme-li se bohapustého žvanění. Agnon

Není nic horšího, než vysmekne-li se nám z rukou štěstí. přísloví

Není nových poznatků bez nových problémů. L. Beck

Není špatné matky, není dobré smrti. přísloví

Není žádné hrdinství umřít jako Žid. Hrdinství je žít jako Žid. Chofec Chaim

Bída způsobená leností je nevykořenitelná. Immanuel

Jeden mlčí proto, že nemá co říci, druhý mlčí proto, že přišel čas mlčení. Ben Síra

Jedna lež je jedna lež, dvě lži jsou dvě lži, tři lži jsou politika. přísloví

Kupovat se musí přítel. Nepřátelé jsou zadarmo. přísloví

Plná kabela je těžká, ale prázdná ještě těžší. přísloví

Rabín, kterého nechtějí vyhnat z města, není rabín. Ale rabín, kterého z města nakonec vyženou, není člověk, Lipkin

Sionismus: když jeden přemlouvá druhého, aby dal peníze na poslání třetího do Palestiny. Kästler

Kolik bylo polámáno per, kolik inkoustu se spotřebovalo, aby se popsalo, k čemu nikdy nedošlo. Berne

Kde vás mají rádi, choďte zřídka. Kde vás nemají rádi, nechoďte vůbec. přísloví

Svět je ohromný dobytčí dvůr, a vyčistit ho není zdaleka tak snadné, jako vyčištění Augiášova chléva. Zatímco ho vymetají, býci zůstávají a nakladou nové hromady hnoje. Heine

Dobré si pamatujeme, špatné cítíme. přísloví

Dát se ke křesťanům je pro Žida příliš těžká úloha. Což může nějaký Žid uvěřit v božství nějakého jiného Žida? Heine